Naprawy, remonty i modernizacje:
Zapewnienie wydajności maszyny

Naprawy i remonty to w powszechnym rozumieniu nieskomplikowane wyeliminowanie uszkodzeń i zużytych części. W Deutsche Plasser widzimy to inaczej. Dla nas, każde podejmowane działanie to szansa zapewnienia pełnej wydajności maszyny. Co więcej, dzięki modernizacji przedłużamy żywotność maszyny, a tym samym zapewniamy jej zdolność operacyjną na wiele lat.

Modernizacja oznacza, że nienaruszona podstawowa substancja maszyny zostaje zachowana i, w porozumieniu z klientem, jest przetwarzana i odnawiana tylko w razie potrzeby. Jest ona nakierunkowana na wymianę komponentów, w przypadku których nowe technologie zwiększą wydajność. Typowymi przykładami są cyfrowy rejestrator danych DRP, nowy komputer SmartALC lub kontrola prędkości zespołów podbijających.

Najpierw analiza, a następnie ustalenie zlecenia

W przypadku napraw i remontów oraz modernizacji, standardową praktyką Deutsche Plasser jest analiza stanu maszyny. I to przed pierwszym podejmowanym działaniem. Tylko na podstawie tej analizy można ustalić, które środki są rzeczywiście konieczne.

Ostatecznie decyzja zawsze należy do klienta. Ale u nas ma on możliwość podjęcia decyzji na podstawie jasnych faktów i dokładnych obliczeń.

Koszt i czas przemawiają za modernizacją

Oczywiście wiele zależy od aktualnego stanu maszyny, jednak wychodzimy z założenia, że koszty modernizacji są zdecydowanie niższe niż, cena zakupu nowej maszyny. Jeszcze większe okazują się korzyści czasowe. Modernizacja trwa od ośmiu do 10 miesięcy, w zależności od nakładu pracy i wielkości maszyny. Następnie maszyna wraca prosto do pracy.

W przypadku modernizacji zostaje zachowane dopuszczenie do ruchu

Po modernizacji maszyna może być używana ponownie bezpośrednio tylko wtedy, jeśli zostanie zachowane dopuszczenie do ruchu. I to właśnie gwarantuje Deutsche Plasser. Jako partner Plasser & Theurer, mamy wyłączny dostęp do danych podstawowych maszyny i dlatego wiemy dokładnie, jakie działania można przeprowadzić, a które nie.

Specjaliści w zakresie wszystkich obszarów maszyn

Obecnie maszyny Plasser & Theurer są złożonymi systemami, które wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, w zależności od ich konstrukcji. Dlatego zatrudniamy specjalistów w zakresie wszystkich ważnych obszarów maszyn: elementów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych, a także urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki specjalistom możemy zaoferować naprawy i remonty tam, gdzie nakład i korzyści znajdują się w rozsądnej korelacji ekonomicznej.