Naprawy, remonty i modernizacje:
Zapewnienie wydajności maszyny

Naprawy i remonty to w powszechnym rozumieniu nieskomplikowane wyeliminowanie uszkodzeń i zużytych części. W Deutsche Plasser widzimy to inaczej. Dla nas, każde podejmowane działanie to szansa zapewnienia pełnej wydajności maszyny. Co więcej, dzięki modernizacji przedłużamy żywotność maszyny, a tym samym zapewniamy jej zdolność operacyjną na wiele lat.

Modernizacja oznacza, że nienaruszona podstawowa substancja maszyny zostaje zachowana i, w porozumieniu z klientem, jest przetwarzana i odnawiana tylko w razie potrzeby. Jest ona nakierunkowana na wymianę komponentów, w przypadku których nowe technologie zwiększą wydajność. Typowymi przykładami są cyfrowy rejestrator danych DRP, nowy komputer SmartALC lub kontrola prędkości zespołów podbijających.

Najpierw analiza, a następnie ustalenie zlecenia

W przypadku napraw i remontów oraz modernizacji, standardową praktyką Deutsche Plasser jest analiza stanu maszyny. I to przed pierwszym podejmowanym działaniem. Tylko na podstawie tej analizy można ustalić, które środki są rzeczywiście konieczne.

Ostatecznie decyzja zawsze należy do klienta. Ale u nas ma on możliwość podjęcia decyzji na podstawie jasnych faktów i dokładnych obliczeń.

Koszt i czas przemawiają za modernizacją

Oczywiście wiele zależy od aktualnego stanu maszyny, jednak wychodzimy z założenia, że koszty modernizacji są zdecydowanie niższe niż, cena zakupu nowej maszyny. Jeszcze większe okazują się korzyści czasowe. Modernizacja trwa od ośmiu do 10 miesięcy, w zależności od nakładu pracy i wielkości maszyny. Następnie maszyna wraca prosto do pracy.

W przypadku modernizacji zostaje zachowane dopuszczenie do ruchu

Po modernizacji maszyna może być używana ponownie bezpośrednio tylko wtedy, jeśli zostanie zachowane dopuszczenie do ruchu. I to właśnie gwarantuje Deutsche Plasser. Jako partner Plasser & Theurer, mamy wyłączny dostęp do danych podstawowych maszyny i dlatego wiemy dokładnie, jakie działania można przeprowadzić, a które nie.

Specjaliści w zakresie wszystkich obszarów maszyn

Obecnie maszyny Plasser & Theurer są złożonymi systemami, które wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, w zależności od ich konstrukcji. Dlatego zatrudniamy specjalistów w zakresie wszystkich ważnych obszarów maszyn: elementów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych, a także urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki specjalistom możemy zaoferować naprawy i remonty tam, gdzie nakład i korzyści znajdują się w rozsądnej korelacji ekonomicznej.

Plasser & Theurer uses cookies to allow you to use the website as conveniently as possible. By browsing the website, you agree to the use of cookies. For more information on cookies and how to delete them, please see our privacy notice.