Bieżące utrzymanie:
Wysoka wydajność to niskie koszty

Jeśli trudno jest osiągać cele, należy konsekwentnie wykorzystywać czas. Zwiększanie sił będzie słusznym założeniem. Kolejnym jest sprawdzenie obszarów, które niejednokrotnie, korzystniej jest zdobyć z zewnątrz.

Optymalne założenia racjonalnej pracy

Deutsche Plasser dzięki warsztatom naprawczym ma najlepsze podstawy do efektywnej realizacji zleceń dot. utrzymania maszyn. Położenie komunikacyjne warsztatów jest bardzo korzystne. Na ich terenie znajdują się rozjazdy, wystarczająca ilość miejsc postojowych, wyposażone zgodnie z aktualnymi wymogami technicznymi.

Warsztaty Deutsche Plasser stworzono po to, aby można się było swobodnie poruszać w krótkim czasie. Naprawy, konserwacje i remonty mogą być dzięki temu oferowane w zaskakująco korzystnych cenach.

Partner w outsourcingu dla flot każdej wielkości

Deutsche Plasser jako firma partnerska dla Plasser & Theurer ma bogate Know-how jeśli chodzi o ekonomiczną konserwację wszystkich popularnych typów maszyn w Europie. Także najnowsze techniczne projekty mają bezpośredni wpływ na planowanie i wykonywanie konserwacji.

Fachowość i bardzo zróżnicowane warsztaty umożliwiają przejęcie bieżącego utrzymania całych flot maszynowych.

Warsztat naprawczy in Leverkusen/Opladen

Od września 2010 ten nowoczesny warsztat jest już do dyspozycji. Trzy tory przejazdowe w hali , każdy po 120 metrów długości, dwa z nich wyposażono w kanały montażowe. Dodatkowo w myjni obok urządzenia do ekologicznego czyszczenia maszyn. Nieopodal 60 metrowy tor pomiary, postojowy i próbny. Torowiska mają w sumie długość ponad 3.000 metrów.

Warsztat w Leverkusen/Opladen wyposażono we wszystkie niezbędne narzędzia, takie jak dźwigi, zapadnię, liczne kutrufy, wagę do zestawów kołowych z szablonem do pomiaru profili. W samej hali znajduje się wiele stanowisk warsztatowych, urządzenie do lakierowania i pomieszczenia magazynowe. W sąsiadujących budynkach są biura i pomieszczenia socjalne. Sala szkoleniowa i inne urządzenia torowe umożliwiają trening na miejscu.

Quettinger Str. 250
51381 Leverkusen-Opladen
Tel: +49 2171 394933-0