Serwis 24/7

Deutsche Plasser zawsze zwracał uwagę na potrzeby swych klientów. Chcemy możliwie jak najlepiej wspierać naszych klientów w prawidłowym i ekonomicznie efektywnym wypełnianiu ich zadań. Nowa oferta umożliwi nam w przyszłości jeszcze bardziej elastycznie reagować na ich potrzeby.

Na zmianie nocnej prace biegną „pełną parą”. Nagle maszyna zatrzymuje się, jak zwykle w najbardziej niekorzystnym momencie. Obsługa maszyny nie potrafi rozwiązać problemu. Techniczne centrum wsparcia klienta Deutsche Plasser może zapewnić wsparcie, lecz dostępne będzie dopiero rano. Do tego czasu prace muszą być wstrzymane.

Sytuacja, jak powyżej opisana mogą wystąpić – pomimo zastosowania najlepszych podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, a także prawidłowego serwisowania a ich konsekwencje są poważne. Dla zminimalizowania tych konsekwencji Deutsche Plasser prezentuje swoim klientom nową ofertę Serwis 24/7.

Po stronie naszych klientów

Na życzenie naszych klientów będziemy starali się służyć wsparciem w jeszcze większym stopniu niż dotychczas – jeśli zajdzie taka potrzeba również w układzie 24/7. Pierwszy tego rodzaju projekt został wprowadzony w kwietniu 2018. Wprowadziliśmy usługę wsparcia telefonicznego dla jednego z naszych klientów, dostępną w weekendy od wieczora do rana następnego dnia. Szczegóły działania opracowaliśmy na podstawie zapotrzebowania klienta.

W tym przypadku, wsparcie telefoniczne rozpoczynało się o 20:30 i było dostępne do 04:30 dnia następnego. Dodatkowe wsparcie na weekendy dostosowane do godzin pracy maszyny, dostępne było od piątku 12:00 do poniedziałku 07:30.

Większa dostępność

Gdy czas ma krytyczne znaczenie, wymagania dotyczące personelu obsługi oraz maszyny są szczególnie duże. Często występują kary umowne. Czas zaoszczędzony dzięki starannemu przygotowaniu i zabezpieczeniu obsługi oraz materiałów zwiększa dostępność maszyny. Redukuje to zagrożenia występujące w realizacji kontraktów oraz wypełnianiu wymagań klienta.

Elastyczne wsparcie

Od doraźnego wsparcia dla ważnych stanowisk pracy do stałego 24/7 wsparcia na żądanie: opcje są nieograniczone. Spełniamy potrzeby naszych klientów w sposób elastyczny.

Wspólnie z klientami opracowujemy indywidualną strategię dostosowaną do ich potrzeb. Zakres usług obejmuje wsparcie telefoniczne, usługi dyżuru serwisanta w terenie, dostępnego wyłącznie na potrzeby klienta oraz zapewnienie określonych części i materiałów eksploatacyjnych.

Dodatkowo ściśle współpracujemy z P&T Connected. Z ich usług korzystamy w zakresie generowania i analizy danych z maszyny oraz opracowywania strategii konserwacji dla celów przygotowania indywidualnej oferty.

Poprawa niezawodności

Nasz Serwis 24/7 można porównać do ubezpieczenia. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziesz go potrzebował. Jednak gdy dojdzie do usterki, będziemy przy Tobie, by możliwie szybko zapewnić, twojej maszynie możliwość pracy z pełną wydajnością.

Aby to uzyskać należy przedefiniować strategię utrzymania maszyny. Zamiast reagować na problemy i korygować je po ich wystąpieniu, to wraz z naszymi klientami opracowaliśmy strategię zapobiegania. Naszym celem jest zwiększenie dostępności i niezawodności maszyny.

Rozmowa z Robertem Riquel-Stadtlander

Czy ta nowa oferta będzie dostępna dla wszystkich klientów Deutsche Plasser zapewniając im wsparcie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu?

To byłoby wspaniałe. Ale na razie nie jest to możliwe. Jednak oferujemy naszym klientom możliwość konsultacji telefonicznej wyłącznie dla nich przez 24 godziny. Szczegóły regulują indywidualne umowy serwisowe. Wraz z zainteresowanym klientem analizujemy jego potrzeby i zasoby. Na tej podstawie przygotowujemy ofertę.

 

Dlatego też, czy jest potrzeba byśmy w każdym przypadku byli dostępni przez 24 godziny?

 

Nie, jesteśmy bardzo elastyczni. Jeśli usługa na telefon niezbędna jest przez kilka godzin oraz w nocy, również zapewnimy taką obsługę. Stosujemy koncepcję „Serwis 24/7” dla wyrażenia, że Deutsche Plasser jest do dyspozycji swoich klientów, jeśli zachodzi taka potrzeba do 24 godzin 7 dni w tygodniu. Jednakże, usługa ta jest dostępna również w krótszym okresie czasu.

 

Czy możecie oszacować koszty z tym związane?

Aby zapewnić odpowiednią ofertę należy rozważyć zbyt wiele zmiennych.  Nasi klienci mogą być pewni, że nasza oferta będzie uczciwa i powiązana z ich potrzebami.

 

Czy usługa ta ułatwi kosztorysowanie prac budowlanych?

Tak. Naszą ofertę można porównać do ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia można uwzględnić w budżecie.  W przypadku wystąpienia problemu, nie powoduje on nagłych kosztów, które ciężko oszacować. Niezwłocznie minimalizujemy ryzyko naszych klientów na dwóch poziomach: Jeśli wystąpi problem z maszyną, dzięki zastosowaniu planów prewencyjnych, jej sprawność zostanie szybciej przywrócona. Co więcej, w zakresie kosztów znacząco ograniczone zostają ryzyka. Dzięki czemu łatwiej będzie oszacować i wprowadzić w budżet koszty ponoszone przez operatora maszyny.

  • Elastyczne rozwiązania serwisowania (czasowe lub stałe)
  • Od wsparcia telefonicznego do wyłącznej obsługi na telefon z naszej firmy
  • 24 godziny, 7 dni w tygodniu
  • Oferta indywidualna powiązana z wymaganiami i potrzebami klienta