Wspomniana wyżej modernizacja nie jest ostatecznie wynikiem wykorzystania zwiększonych nakładów środków publicznych po to, aby poprawić infrastrukturę kolei w Polsce. Tylko w latach 2014 do 2020 zostanie zainwestowanych tutaj przez państwo polskie ponad 10 miliardów euro.

Zmiana strategii serwisowania

Także wiele polskich przedsiębiorstw z branży budowy kolei modernizuje swoje procesy. Maszyny były do tej pory wielokroć utrzymywane w sprawności, konserwowane i naprawiane we własnych warsztatach, obecnie widoczna jest jasna tendencja do outsourcingu.

W celu takiego właśnie dostępu do konserwacji i utrzymania maszyn w dobrym stanie została przygotowana przez Deutsche Plasser idealna oferta usług. Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom rynku, zainwestowano w rozszerzenie i unowocześnienie niniejszej oferty.

Więcej techników serwisujących

Aby odpowiedzieć na większe zapotrzebowanie na usługi serwisowe, liczba techników serwisujących w Polsce została podwojona. Zamiast do tej pory czterech, teraz ośmiu pracowników dba o maszyny Plasser & Theurer w Polsce. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie zastanawiamy się nawet, czy jeszcze nie zwiększyć liczby osób tego zespołu.

Digitalizacja

Ponadto wszyscy technicy serwisujący zostali wyposażeni w tablety i własną aplikację mobilną. Tym samym wiele dokumentów może być sporządzanych i wysyłanych bezpośrednio po skończonej pracy w formie elektronicznej. To ułatwia wewnętrzną wymianę danych, dokumenty mogą być opracowywane w biurze natychmiastowo, co wyraźnie przyśpiesza przebieg procesów.

Nowe oferty dotyczące serwisu

Podstawowe zadania naszego polskiego przedstawicielstwa pozostają nienaruszone. W centrum naszych zadań pozostaje także w dalszym ciągu oferowanie naszym polskim Klientom możliwie jak najlepszego serwisu, ukierunkowanego na ich potrzeby.

Aby w przyszłości jeszcze lepiej spełnić to roszczenie, Deutsche Plasser Polska pod kierownictwem Wojciecha Musiała nadaje nowe akcenty: „Naszym celem jest serwis skrojony na miarę naszych Klientów. Od nieoczekiwanych napraw, przez planowane remonty i przeglądy, aż do kompletnej opieki nad flotą maszyn.”  

Gotowość na przyszłość

Deutsche Plasser Polska jest tym samym przygotowany na przyszłość polskiej branży budowy kolei. Nowe i rozszerzone oferty dotyczące serwisu, wyraźnie większy zespół pracowników niż dotychczas i zastosowanie nowych technologii zapewniają, że nasze polskie przedstawicielstwo także w przyszłości będzie pierwszym wyborem polskich eksploatatorów maszyn.

„Oferujemy naszym polskim Klientom obszerny i elastyczny serwis: kompetentny i zorientowany na potrzeby naszych Klientów.”

Wojciech Musiał

Kierownik Siedziby Przedsiębiorstwa w Polsce