Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Ochrona Państwa danych personalnych jest dla nas bardzo ważną sprawą. Dlatego wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane:

Dane kontaktowe administratora

Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen GmbH
tel.: +49 89 93008-0
fax.: +49 89 93008-115
E-Mail: info@deutsche-plasser.de

Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są to informacje, które pozwalają zidentyfikować Państwa tożsamość. Należą do nich takie dane jak: nazwisko, adres pocztowy lub e-mailowy. Dane te są przez nas przechowywane tylko wtedy, jeśli dobrowolnie, np. poprzez rejestracje w naszym Newsleterze, wyrazili Państwo na to zgodę. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w niezbędnym zakresie i tylko za Państwa zgodą, wyłącznie w uzasadnionym i zgodnym z prawem celu.

Gdy korzystamy z zewnętrznych dostawców usług dla poszczególnych ofert na tych stronach, zostają oni wybierani z najwyższą starannością w ramach aspektów prywatności. Charakter i zakres czynności przetwarzania danych, które mają być wykonane, są regulowane umową, a umawiający się usługodawcy są szczególnie zobowiązani do utrzymanie takiego samego poziomu ochrony danych, jaki jest u nas przyjęty.

Newsletter

Zachęcamy do rejestracji na naszej stronie internetowej do naszego Newslettera.

Aby zarejestrować się do naszego Newslettera, konieczne jest podanie danych w procesie rejestracji. Rejestracja do Newslettera zostanie zarejestrowana. Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo wiadomość na podany adres e-mailowy z prośbą o potwierdzenie rejestracji (“Double Opt-in”). Jest to konieczne, aby potwierdzić Państwa rzeczywistą wolę otrzymywania naszego Newslettera na podany e-mailowy.

Dane rejestracyjne są tak długo przechowywane, jak długo będzie wysyłany Newsletter. Rejestracja zgłoszenia i adresu wysyłki są przechowywane tak długo, jak długo jest zainteresowanie zgodnie z pierwotnie udzieloną zgodą, z reguły jest to okres przedawnienia roszczeń cywilnych, a zatem maksymalnie 3 lata.

Podstawą prawną do wysyłania Newslettera jest zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6, pkt. 1 , 1a i z Art. 7 DSGVO i § 7 pkt 2 nr 3 UWG. Podstawą prawną do zarejestrowania wniosku jest uzasadniony interes w udowodnieniu, że wyrazili Państwa zgodę na otrzymywanie biuletynu..

Mogą Państwo anulować subskrypcję Newslettera w dowolnym momencie na piśmie lub e-mailem ze skutkiem na przyszłość, zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu. Oczywiście w każdym Newsletterze znajduje się również link do rezygnacji z subskrypcji.

Używanie plików cookies

Na tej stronie ustawione są tak zwane pliki cookies sesji, aby zoptymalizować nasze strony. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji.

Dodatkowo na tej stronie, poprzez zastosowanie oprogramowania analityki internetowej Matomo (wcześniej: Piwik) (www.matomo.org), dostawcy usług InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, ("Matomo"), gromadzone i przechowywane są dane służące do statystycznej analizy uzasadnionych zainteresowań i zachowań użytkowników do celów marketingowych i do optymalizacji procesów informatycznych zgodnie z Art. 6 pkt 1. litera f DSGVO.

Z danych tych można tworzyć i oceniać pseudonimowe profile użytkowania w tym samym celu. Pliki cookie mogą być używane do tego celu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Pliki cookie umożliwiają między innymi rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane przez Matomo Technology (w tym Twój pseudonimiczny adres IP) będą przetwarzane na naszych serwerach.

Informacje generowane przez plik cookie w profilu o pseudonimie użytkownika nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika na tej stronie internetowej i nie są scalane z danymi osobowymi dotyczącymi właściciela pseudonimu.

Jeśli nie zgadzasz się z przechowywaniem i oceną tych danych z Twojej wizyty, możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i korzystania z poniższych informacji jednym kliknięciem myszy. W tym przypadku tak zwany Opt-Out-Cookie rezygnacji jest przechowywany w przeglądarce, w wyniku czego Matomo nie zbiera żadnych danych sesji. Należy pamiętać, że pełne usunięcie plików cookie spowoduje, że plik cookie rezygnacji zostanie również usunięty i musi zostać ewentualnie ponownie aktywowany przez użytkownika.

Tutaj możesz zdecydować, czy w przeglądarce może być przechowywany przejrzysty plik cookie do analityki internetowej, aby umożliwić operatorowi witryny zbieranie i analizowanie różnych danych statystycznych.

Jeśli chcesz zrezygnować, kliknij poniższy link, aby umieścić plik w cookie dezaktywizacji Matomo w przeglądarce.

Dodatkowe pliki cookie nie są ustawione na tych stronach.

Edytuj ustawienia plików cookie

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. Dane zapisane są w bezpiecznym systemie operacyjnym, który jest niedostępny dla osób niepożądanych. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-maila, zaznaczamy, że poufność przesyłanych informacji nie jest gwarantowana. Treści e-maili mogą być przeglądane przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy, aby przesyłać nam poufne informacje wyłącznie drogą pocztową.

Prawo do informacji

Na pisemną prośbę zostaną Państwo poinformowani, jakie dane dotyczące Państwa są przez nas przechowywane (np. Imię i nazwisko, adres). W przypadku pytań proszę zwracać się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych: